Výkopy a úpravy terénu

Výkopy a úpravy terénu

Provádíme veškeré zemní práce, výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
kanalizace), výkopy a úpravy terénu.

  • terénní úpravy svažitých i rovinných terénů
  • rovnání i svahování terénů
  • nakládání sypkých materiálů a zeminy
  • zahrnovací práce
  • těžba zeminy
  • zajištění odvozu zeminy