Elektroinstalace/Revize

Elektroinstalace/Revize

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č.: 262/2006 Sb (zákoník práce ), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je každý provozovatel elektrického zařízení ( podnikatel ) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610

Nabízíme a provádíme tyto druhy revizních prací

 • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500
 • Pravidelné, výchozí a mimořádné (po úderu blesku) hromosvodů
 • Pravidelné revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN 33 1610
 • Pravidelné revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů – podle prostředí

 • základní…………………5 let
 • normální………………..5 let
 • studené………………..3 roky
 • horké…………………….3 roky
 • vlhké……………………..3 roky
 • mokré…………………..1 rok
 • se zvýšenou korozní agresivitou…………………….3 roky
 • s extrémní korozní agresivitou………………………1 rok
 • prašné s prachem nehořlavým………………………..3 roky
 • s otřesy……………………2 roky
 • s biologickými škůdci……………………..3 roky
 • pasivní s nebezpečím požárů……………2 roky
 • pasivní s nebezpečím výbuchu………….2 roky
 • venkovní………………4 roky
 • pod přístřeškem……………..4 roky

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů – podle výskytu osob

 • prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.)……………….2 roky
 • zděné obytné a kancelářské budovy…………………5 let
 • rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení………………3 roky
 • objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3……………2 roky
 • pojízdné a převozné prostředky……………..1 rok
 • prozatimní zařízení staveniště…………….0,5 roku

Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů se můžeme následně domluvit na jejich odstranění nebo je může odstranit i jiná firma oprávněná provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ostatní revize:

 • Revize plynu, plynových zařízení
 • Revize kotlů a tlakových nádob