Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k zjištění požáru v jeho počáteční fázi a významně přispívá k ochraně životů, osob i majetku. Povinnost použít EPS je v řadě případů stanovena již přímo normou nebo posouzením požárního nebezpečí konkrétního objektu.

Poskytované služby:

 • Návrh systému, zpracování projektové dokumentace
 • Dodávka a montáž systému, rozříření, modernizace systému
 • Připojení systému na HZS (hasičský záchranný sbor)
 • Servis, údržba, pravidelné kontroly a revize
 • Proškolení obsluhy, uživatelské manuály, certifikace

KONSTRUKCE SYSTÉMU

Systém

 • Adresný – po jednom vedení několik hlásičů s rozpoznáním jednotlivých hlásičů
 • Konvenční – na jednom vedení několik hlásičů bez rozpoznání jednotlivých hlásičů

Ústředna

Srdce systému, které zpracovává situace z hlídaných objektů a aktivuje zařízení na předání informace hasící službě, popřípadě automatický shášecí systém apod.

 • Ústředna s integrovaným ovládacím tablem
 • Ústředna black box + externí ovládací tablo

Detektory

Zařízení, které vyhodnocuje stav a předává informace ústředně.

 • detektory optické, tepelné, ionizační
 • detektory plamenné
 • detektory plynů
 • tísňové hlásiče – tlačítka
 • detektory do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex

Po vyhlášení poplachu…

 • Spuštění sirén a majáků
 • Spuštění automatické hasící jednotky, odblokování příslušných dveří
 • Přenos signálu pro evakuační rozhlas, výtahy apod.
 • Přenos hlášení na pult HZS

TYPY SYSTÉMU

Naše firma instaluje převážně systémy ZETTLER společnosti TYCO FIRE – patří mezi přední výrobce požární signalizační techniky. Naši pracovníci mají dlouholetou zkušenost a instalovali již mnoho aplikací s těmito systémy.

Dalším systémem požárního zabezpečení, který instalujeme, jsou systémy SIEMENS, LITES a novinku na českém trhu systém DETECTOMAT – výrobci nabízí širokou paletu možností využití celého systému.