Telefonní sítě

Telefonní sítě a telefonní ústředny

Telefonní sítě propojují jednotlivá pracoviště, nebo komunikační místa do jednoho centrálního bodu. Pobočková telefonní ústředna, která provádí spojení dvou, nebo několika žádaných míst pro možnost komunikace. Spojení může být vnitřní (v rámci telefonní ústředny), nebo vnější pomocí telefonní ústředny a JTS (jednotné telefonní sítě – společnosti O2 – Telefonica).

Poskytované služby:

 • Návrh systému, zpracování projektové dokumentace
 • Dodávka a montáž systému, připojení do JTS
 • Dodávka telefonních přístrojů dle výběru, programování Vámi zvolených služeb
 • Servis, údržba, pravidelné kontroly a revize
 • Proškolení obsluhy, uživatelské manuály, certifikace

KONSTRUKCE SYSTÉMU

Telefonní rozvody

Připojení v hlavní připojovací skříni UR telefonního operátora (společnosti o2 – Telefonica).

Možnost instalace sítě v kombinaci s datovou sítí (viz STRK – datové rozvody), nebo samostatně. Vnitřní rozvod v lištách, nebo v omítce, venkovní rozvod v zemi, nebo závěsnými kabely.

Kabeláž ukončena v telefonních zásuvkách dle požadavků o rozmístění.

Možnost integrovat do systému přepěťové a protibleskové ochrany.

Pobočkové telefonní ústředny PTÚ

 • Analogové telefonní ústředny slouží ke komunikaci v domácnostech a malých firmách. Umožňují připojit analogové státní linky a ty rozvést na další pobočky. Možnost připojení telefonního tabla pro komunikaci se vstupem do objektu a ovládání vstupních dveří, nebo branky pomocí jednoho telefonního aparátu.
 • Digitální telefonní ústředny jsou technologickou špičkoudnešních komunikačních systémů. Tato zařízení neřeší již jen potřebu zajistit hlasovou komunikaci, ale jsou vybavena i celou škálou dalších rozmanitých funkcí. Tyto funkce umožní Vaší firmě vytvořit kvalitní a moderní komunikační prostředek, který splňuje požadavky dnešní doby.
 • VOIP (IP) telefonní ústředny jsou komunikační systémy plně kompatibilní se současným světem IP komunikace. IP řešení je optimální pro firmy budující komunikační systém s jednotnou robustní infrastrukturou připravený na budoucí vývoj a nové technologie.

Telefonní přístroje

 • Klasické analogové, drátové – telefonní přístroje klasické pro připojení přímo do JTS, nebo přes analogovou telefonní ústřednu
 • Analogové bezdrátové – vzdálenost komunikace od místa umístění přístroje není omezena délkou připojovacího kabelu, ale dosahem rádiového signálu.
 • Digitální – jsou telefonní přístroje, které umožňují využívat služeb digitální telefonní ústředny
 • IP telefony – jsou telefonní přístroje pro připojení do IP komunikačních systémů
 • Systémové – jsou telefonní přístroje, které je možné připojit pouze k danému telefonnímu systému
 • Operátorské konzole – slouží pro operátory, většinou mají na sobě mnoho programovacích tlačítek pro rychlou volbu čísla.

TYPY SYSTÉMU

Naše firma instaluje převážně systémy PANASONIC – patří mezi přední výrobce telefonních komunikačních systémů. Naši pracovníci mají dlouholetou zkušenost a instalovali již mnoho aplikací s těmito systémy.

Dalším komunikačním systémem jsou pobočkové ústředny českého výrobce společnosti 2N, nebo světového výrobce SIEMENS

Pro domácí účely nabízíme malou telefonní ústřednu TINA