Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky

Požární ucpávky zamezují šíření ohně i kouře a omezují tak možné vzniklé škody při případném požáru na minimum ( MV ČR č. 246/2001 Sb.). Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v budovách a stavebních i výrobních komplexech. Pracovníci naší firmy byli vyškoleni pro práci s materiály firmy Hilty, Promat a systémů firmy Intumex, včetně provádění povinných revizí dle zákona 22/1997 Sb. a nařízením vlády ČR č. 163/2002 a jeho dodatků.