Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Naší hlavní snahou v oblasti veřejného osvětlení je podpořit zodpovědné zástupce obcí a měst při vytváření stavu, ve kterém přestanou být obcházeny předpisy a veřejné osvětlení začne být řešeno podle platných norem koncepčně, ekologicky a ekonomicky.

Nabízíme:

 • podporu při koncepčním řešení problematiky veřejného osvětlení
 • zpracování návrhů osvětlovacích soustav (světelně technických projektů) pro partnerské projekční a architektonické kanceláře i pro konečné uživatele osvětlovacích soustav
 • dodávky materiálu pro investiční akce (stožáry, svítidla…)
 • dodávky materiálu pro údržbu (výbojky, náhradní díly svítidel…)
 • projekci nových osvětlovacích soustav (světelně technická i
  elektrotechnická část)
 • zpracování pasportů stávajících osvětlovacích soustav
 • osvětlení přechodů pro chodce
 • osvětlení sportovišť
 • osvětlení parkovišť, venkovních skladových ploch a pod.
 • bezpečnostní světelné značení na bázi LED diod